x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

מידע בנושא פיטורין ממקום העבודה

תאריך: 29/05/2011 09:36

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

פיטורין

חוק הפיטורין בא במטרה לעגן זכויות עובד אחידות בכל מגזרי המשק. החוק הינו חוק סוציאלי הבא להגן על זכויות העובד, ולשמור עליו משרירות ליבו של המעביד. חוק הפיטורין מחייב בראש ובראשונה  את המעביד המבקש לפטר עובד במתן הודעה מוקדמת, שתכליתה היא לאפשר לעובד לחפש עבודה חלופית, לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת על מועד פיטוריו.

חוק ההודעה המוקדמת נכון גם לגבי העובד, במידה וברצונו להתפטר.

הודעה מוקדמת בדבר פיטורין

את ההודעה המוקדמת לעובד בדבר פיטוריו יש להודיע מראש, על פי מפתח זמנים שקבע החוק, ותציין את יום הדפסתה, וכמו כן את יום כניסת הפיטורין לתוקף. מפתח הזמנים נקבע על פי משך זמן העסקת העובד.

עובד זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, ע"פ הכללים הנ"ל (לשון החוק):
1.   במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה.

2.       במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה -
של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.

3.       לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים. 

מעביד המבקש לפטר עובד צריך להודיע לעובד על פיטוריו  בכתב. במעמד הפיטורין, חלה על המעביד חובה לבצע שימוע לעובד, אם יבקש זאת.

חריגות ממועדי ההודעה המוקדמת

 


החוק קובע כי מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים על פי החוק, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.
עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

במקרה שלא הייתה הודעה מוקדמת, קיים מנגנון של "תמורת הודעה מוקדמת" – תשלום השווה לחודש אחד. במקרה שעובד מפוטר עקב "הפרת משמעת חמורה" או הפרת אמון המעביד, החוק מאפשר פיטורין ללא הודעה מוקדמת ואף תוך שלילת פיצויי הפיטורין.

פיטורין שלא על פי חוק

קיימים מקרים בהם החוק אוסר על פיטורים, ובאם יתלונן המפוטר בבית הדין לעבודה, קיימת סבירות גבוהה כי בית הדין יורה להחזירו למקום עבודתו. פיטורים שאינם חוקיים הינם פיטורים המנוגדים להוראות חוקים שוויוניים, לדוגמא  - לא יפטר מעביד  עובד  מחמת מינו, נטייתו המינית, היותו הורה, עקב גזעו, דתו, או  לאומיותו.

דוגמא נפוצה בה  הפיטורין נעשו שלא על פי חוק, היא פיטורי אישה בהריון. החוק אוסר לפטר אישה בהיריון שעבדה טרם כניסתה להיריון.  במקרים של פיטוריי אישה בהיריון, ישולם לה פיצוי בגין כל חודשי ההיריון, בגין חופשת הלידה ובגין 75 ימים שלאחר חופשת הלידה (45 ימים בהם אסור לפטרה בתוספת 30 יום הודעה מוקדמת). 

חוק פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין קובע כי על המעביד לשלם למפוטר פיצויים בגובה של חודש אחד בכל שנת עבודה. בחישוב פיצויי הפיטורין אין להכליל תוספות שונות, לדוגמא דמי נסיעה,שעות נוספות דמי הבראה, אחזקת רכב וכיו"ב. פיצויי הפיטורין נהנים מפטור ממס הכנסה.

דמי הבראה

דמי הבראה מיועדים לסייע לעובדים לצאת לחופשתם השנתית, בכדי לחזור בכוחות מחודשים לעבודה. בעבר חויבו העובדים להביא למעסיקים קבלות על חופשתם כדי לקבל את דמי ההבראה, אך כיום כבר לא קיימת חובה כזו ומדי חודש יולי מקבלים כל השכירים במשק את דמי ההבראה  כאשר יום הבראה מוערך בכ 300 ₪ .

הזכאות לדמי הבראה  תלוית ותק, אך עד לתקרה מסוימת. דמי ההבראה משולמים לעובד שעבד יותר משנה באופן רצוף. במקרה שעובד עבד שנה וחצי, ישולם לו החלק היחסי של דמי ההבראה עבור חצי השנה
הנוספת. כיוון שעובד זכאי לתשלום דמי הבראה רק אם השלים שנת עבודה שלימה במקום עבודתו, עובד שפוטר לפני שהשלים שנת עבודה כאמור, אינו זכאי לדמי הבראה.

כך  שדי בכך שיחסר לעובד יום עבודה אחד, עד להשלמת שנת עבודה, כדי לשלול ממנו את הזכות לדמי הבראה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי אם הפיטורין בוצעו, בכוונת מזיד מצד המעביד, על מנת להתחמק מתשלום דמי ההבראה, ייתכן ובתביעת המפוטר את מעבידו, בית הדין יפסוק כי על המעביד לשלם למפוטר דמי הבראה מלאים. 

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מה כוללת מערכת היחסים שבין עובד למעבידו - חוקי העבודה מקנים לעובד את הזכויות הבסיסיות משום שהם יוצאים מנקודת ההנחה כי העובד נמצא בעמדת נחיתות אל מול מעבידו.
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. אי מתן הודעת פיטורין
אני מועסק כנהג הסעות עובדים בחברה פרטית, ביצוע ההסעות מבוצע במהלך יום שלם כאשר היום מחולק לשתי משמרות ןמבוצע על ידי ןעל ידי נהג נוסף.לאחרונה הודיע לי הנהג השני באופן מפתיע כי מאותו הרגע אינו מתכוון למסור לי יותר את הרכב לביצוע העבודה ומאז אני יושב בבית תקופה של כ12 יום,עלי לציין כי פניתי מיידית למנהל החברה וזה הבטיח כי יעשה ברור למחרת,אולם הימים נקפו ומצאתי את עצמי יושב בבית מבלי לקבל כל הודעה מאף גורם בחברה לגבי המשך עבודתי. שאלתי היא האם זכותי לדרוש מהמעסיק שכר בגין הימים הנל מאחר ולא קיבלתי כל הודעה לגבי המשך עבודתי בחברה
סגור
הוסף תגובה

דודאי 07/07/2016 19:42
סגורסגור