x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

לכל אחד מאיתנו זכויות בסיסיות כעובד ולפי חוק!

תאריך: 29/05/2011 09:33

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

מידע על זכויות עובדים בישראל

כל אדם שלוקח חלק במעגל העבודה, חייב לדעת מה מגיע לו לפי דיני עבודה. בעמוד זה תמצאו תמצית של זכויות עובדים, כפי שהן קבועות בחוק. בכדי לקרוא על הנושאים השונים בהרחבה, תוכלו לפנות למאמרים נוספים באתר.

זכויות עובדים - חוק הודעה לעובד

מבלי לגרוע מחשיבותו של חוזה ההעסקה ולא כתחליף לו, חייב מעסיק למסור לעובד בכתב, לא יאוחר מ – 30 יום מיום העסקתו, הודעה המפרטת את הנושאים הבאים: פרטים אישיים של העובד והמעביד, מועד תחילת העבודה, תיאור התפקיד, פרטיו ותיאור תפקידו של הממונה הישיר על העובד, היקף השכר, אופן חישובו ומועד תשלומו, היקף המשרה ותנאים סוציאליים להם זכאי העובד. על כל שינוי שיכול בנושאים אלו ואינו מופיע בתלוש השכר החודשי, יודיע המעסיק בכתב ובהודעה נפרדת.

זכויות עובדים - מהו שכר מינימום?

שכר מינימום הוא שכר הנקבע בחוק ומהווה 47.5% מהשכר הממוצע במשק, נכון לחודש אפריל בכל שנה. שכר המינימום הקבוע לעובד מעל גיל 18 הוא 19.95 שקלים לשעה, לעובד בן 17 נקבע 17.80 שקלים לשעה, לבן 16 ישולמו מינימום של 16.08 שקלים לשעת עבודה ולכל עובד מתחת לגיל 16 ישולמו לפחות 15.01 שקלים לכל שעת עבודה. שכר חודשי, או יומי, לא יפחת מהשכר שהיה מצטבר לפי שכר מינימום לשעה.

זכויות עובדים - הלנת שכר

ככלל, חייב מעסיק לשלם לעובדיו את משכורתם ביום האחרון של החודש עבורו משולמת המשכורת. אולם, מקובל במשק לשלם את שכרם של העובדים עד ליום התשיעי בחודש העוקב. הסיבה לכך, היא שאי תשלום שכר מזכה בפיצוי רק לאחר חלוף 9 ימים. נפגעי הלנת שכר יכולים לתבוע את שכרם וכן פיצוי בגין ההלנה.

זכויות עובדים - דמי נסיעות

כל מעסיק חייב להשתתף בתשלום דמי הנסיעות שנדרש העובד להוציא בשל נסיעות במסגרת עבודתו, אליה, או בחזרה ממנה. להשתתפות זו תקרה הנקבעת בחוק ומשתנה מעת לעת, בהתאם לשינוי עלות השימוש בתחבורה ציבורית. נכון להיום (2008) התקרה הקבועה בחוק היא 21.14 שקלים. התשלום יתבצע באמצעות רכישת כרטיסי נסיעה, או החזר כספי עבור כרטיסים שיציג העובד. אי ניצול הנסיעות, אינו מזכה בתשלום דמי נסיעה.

זכויות עובדים - שעות נוספות

היה ועבד עובד שעות עבודה שהן מעבר לשעות הרגילות במשרה מלאה, יקבל לא פחות מ - 125% משכרו הרגיל עבור שתי השעות הנוספות הראשונות ו – 150% עבור כל שעה נוספת. יום עבודה רגיל מכיל 9 שעות עבודה, עבודת לילה מכילה 7 שעות ושבוע עבודה במשרה מלאה מכיל 43 שעות. כל שעה נוספת תזכה את העובד בגמול לפי שעות נוספות. אי תשלום שעות נוספות, תשלום חסר, או מאוחר, הנו הלנת שכר.

זכויות עובדים - חוק שעות עבודה ומנוחה

החוק מקנה לכל עובד זכות למנוחה שבועית, שאורכה אינו פחות מ – 36 שעות רציפות. ליהודי תכלול המנוחה את יום השבת ולמי שאינו יהודי את יום ראשון, או שישי, בהתאם לרצונו ואמונתו. מקומות עבודה שונים מקבלים היתר מהשר להעסקת עובדים ביום שבת, במקרים אלו שכרם עבור שעות עבודה בשבת לא יפחת מ – 150% משכרם הרגיל.

זכויות עובדים - חופשה שנתית

כל עובד זכאי לחופשה שנתית, לאחר שנת עבודה רציפה באותו מקום. אורך החופשה יקבע בהתאם לוותק שלו במקום העבודה. בכל אחת מארבעת השנים הראשונות לעבודתו, יזכה העובד בחופשה בת 14 ימים, בשנה החמישית 16 ימים, בשנה השישית 18, בשביעית 21 ימים ויום קלינדרי נוסף בכל שנה נוספת. אורכה המקסימאלי של חופשה שנתית, יהיה 28 ימים.

זכויות עובדים - דמי חגים

 

עובדים זכאים לתשלום עבור ימי חג, בהנחה שלא נעדרו ממקום עבודתם ביום שקדם לחג וביום שאחרי החג, למעט מקרים בהם נעדרו בהסכמת המעביד. עובדים בשכר יומי, או קבלני, זכאים לתשלום עבור יום העצמאות, חג השבועות, היום הראשון והאחרון לחג הפסח, הראשון והאחרון לחג סוכות, יום הכיפורים ושני ימי ראש השנה. עובד שאינו יהודי יקבל דמי חגים בהתאם לחגים המקובלים לפי דתו ואמונתו.

זכויות עובדים - דמי הבראה

עובד שעבר באותו מקום עבודה, שנה רציפה, זכאי לדמי הבראה מהמעסיק, בין אם ניצל את ימי ההבראה בפועל ובין אם לאו. דמי ההבראה הקבועים ליום הם 318 שקלים, עבור 5 ימים בשנת עבודתו הראשונה וימים נוספים בשנים הבאות – בהתאם לוותק שצבר. זכות זו חלה גם על עובדים שמעסיקם התחלף, או כאלו שעבדו דרך חברת כח אדם בחלק מהזמן, כל עוד מקום העבודה לא השתנה.

זכויות עובדים - דמי מחלה

בכדי לאפשר לעובדים ובני משפחותיהם להתקיים בכבוד, גם בימים בהם נאלץ עובד להיעדר ממקום עבודתו בשל מחלתו, או מחלה של קרובים, ניתנו לעובדים 18 ימי מחלה בתשלום לשנה, עם אפשרות לצבור עד לכדי 90 ימי מחלה שלא נוצלו. עבור יום המחלה הראשון לא ניתנים דמי מחלה, עבור השני והשלישי יקבל עובד 37.5% משכרו היומי הרגיל, עבור היום הרביעי ואילך 75%.

זכויות עובדים - הודעת פיטורין מוקדמת

 

מעסיק שמפטר את עובדיו, חייב במתן הודעה מוקדמת, בכדי לאפשר לעובד זמן סביר למצוא עבודה חלופית ולמנוע פגיעה בפרנסתו. פרק הזמן שקבוע בין מועד ההודעה ובין יום הפיטורין בפועל, נקבע בהתאם לוותק העובד. בעד כל אחד מששת החודשים הראשונים לעבודתו, יתווסף לפרק זמן זה יום אחד ויומיים נוספים עבור כל חודש נוסף, החל מהחודש השביעי. עובד שעבד למעלה משנה רציפה באותו מקום עבודה, זכאי להודעה של חודש מראש.

זכויות עובדים - פיצויי פיטורין

עובד שפוטר מעבודתו לאחר שנה רציפה, זכאי לפיצויי פיטורין. שיעור הפיצויים הנו שכר של חודש, עבור כל שנת עבודה, או חלק יחסי עבור שנת עבודה חלקית. הפיצויים מחושבים על פי שכר הברוטו של העובד ואינם כוללים החזרי הוצאות שונים שגולמו בשכרו של העובד בחודשים שקדמו לפיטוריו.

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. 1
555
סגור
הוסף תגובה

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 07/02/2024 08:05
2. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2>(0+5+351-351) 07/02/2024 08:05
3. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2<(0+5+351-351) 07/02/2024 08:05
4. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3+351-351-1=0+0+0+1 07/02/2024 08:05
5. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 2+351-351-1=0+0+0+1 07/02/2024 08:05
6. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR" AND 2*3*8=6*8 AND "FwSb"="FwSb 07/02/2024 08:05
7. 1
555
סגור
הוסף תגובה

7D8ILC7E 07/02/2024 08:05
8. 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:04
9. 1
-1 OR 3*2<(0+5+16-16)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:04
10. 1
-1 OR 3*2>(0+5+16-16)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:04
11. 1
-1 OR 3+16-16-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:04
12. 1
-1 OR 2+16-16-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:04
13. 1
vRHWtGm7
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:04
14. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:04
15. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:03
16. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:03
17. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:03
18. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:03
19. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:03
20. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:03
21. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:03
22. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:02
23. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:02
24. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:02
25. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:02
26. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:02
27. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:02
28. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:02
סגורסגור