x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

פוטרת מהעבודה? אולי מגיעים לך פיצויים וזכויות אחרות!

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

כל מה שרצית לדעת על דיני עבודה

דיני עבודה, זהו תחום משפטי, העוסק בסוגיות שונות בתחום יחסיהם של עובדים ומעבידים, ארגוני עובדים ומעבידים, או ארגוני עובדים וארגוני מעבידים. באתר זה תמצאו מידע רב ומקיף בנושאים השונים בתחום דיני עבודה, בהם זכויות עובדים, מעבידים, יחסי עבודה, פיטורין, חוזי עבודה, יעוץ משפטי בנושא דיני עבודה, עורכי דין ועוד.

דיני עבודה

באופן מפתיע, למרות שתחום דיני עבודה נוגע במישרין בחייו של כל אדם עובד בישראל, מעטים העובדים שמודעים למלוא זכויותיהם. באתר דיני עבודה תמצאו מענה לשאלות רבות:
 • האם לאשה שפוטרה לאחר חופשת הריון מגיעים פיצויים?
   
 • מהו חוזה עבודה אישי, מהן יתרונותיו וחסרונותיו, כיצד מנסחים חוזה כזה?
   
 • אילו זכויות סוציאליות מגיעות לכל עובד בישראל?
   
 • אל מי פונים במקרה של קיפוח, הלנת שכר, או פגיעה בזכויות עובדים?
   
 • במה עוסקים חוקי העבודה ולפי מה נקבעו?
   
 • איך ניתן לבדוק האם פוטרתי בעקבות סיבה מוצדקת?
   
 • למי מגיעים פיצויים לאחר שפוטר מעבודתו?

דיני עבודה – מה מיוחד בהם?

 

ייחודו של התחום המשפטי דיני עבודה, בא ליד ביטוי במערכת בתי המשפט הנפרדת שהוקמה בכדי לדון בסוגיות משפטיות בתחום זה, בתי המשפט לענייני עבודה. מלבד בית הדין לענייני עבודה, שתפקידו להגן על זכויות עובדים ועל זכויות קנייניות של מעסיקים שתביעות השונות אשר נידונות בו, ישנן נקודות נוספות המגנות על זכויות עובדים. 

דיני עבודה – הגנה על זכויות עובדים

אחת מהן, היא החקיקה. המחוקק מצא לנכון להגביל את החופש שניתן לעובדים ומעסיקים בכל הנוגע להסכמים בניהם וקבע סטנדרטים מסוימים – אשר תנאי העסקה שאינם עומדים בסטנדרטים אלו, יהיו בניגוד לחוק, גם אם העובד הסכים להם.

הסיבה העיקרית לכך, היא שעובדים עלולים למצוא עצמם במצבים שונים של דחק ועוני ולהסכים, בלית ברירה, לתנאי העסקה נצלניים.  

דוגמאות לכך ניתן למצוא בתחום שכר מינימום – גם אם סוכם בין שני הצדדים כי שכרו של עובד יהיה נמוך מהשכר הקבוע בחוק, להסכם זה לא יהיה תוקף ותשלום שכר נמוך משכר המינימום, הנו עבירה עם חוק הגנת השכר.

גם מבחינת שעות עבודה ומנוחה, על המעסיק להגביל את שעות העבודה של העובד ולתגמל אותו בהתאם לקבוע בחוק – עבור שעות נוספות, גם אם העובד מוכן לעבוד מעבר למכסת השעות הקבועה ולוותר על תגמול עבור שעות נוספות.

כלומר, אם יהיה על בית המשפט לדון במקרים בהם נחתם חוזה בין הצדדים, שיש בו פגיעה בזכויותיו של העובד, כפי שנקבעו בחוק – דיני החוזים הכלליים יהיו פחותים בחשיבותם, ביחס אל דיני עבודה.

דיני עבודה – חוקי המגן

חוקי מגן, הם קובץ חוקים בתחום דיני עבודה, שכאמור – חשיבותם תעלה על חשיבותו של כל הסכם והם אינם ניתנים לביטול על ידי חוזה בו מוסכם אחרת מהקבוע בהם.

על חוקי המגן העיקריים ניתן למנות את חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק שכר מינימום, חוק הסכמים קיבוציים, הזכות להתאגד ועוד.

 

יש לך שאלות בנושא זכויות העובד ודיני עבודה? ליחצו כאן ונסייע!