x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

זכויות עובדים והגנה על קניין רוחני של המעסיק

תאריך: 29/05/2011 10:29

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

לא כל מעסיק, בעת עריכת חוזה עבודה מול עובד חדש, יסתפק בסעיף לאקוני האומר כי על הסכם זה יכולו כל סעיפי חוק העוולות המסחריות. חלקם ימצאו לנכון, בסיוע של עורכי דין מטעמם, לערוך הסכם התחייבות לסודיות (NDA - Non Disclosure Agreement). אולם במאמר זה, נתייחס להגנות להן זוכה המעסיק על פי חוק.

ההגנה על קניין רוחני מבוססת על זכותו של אדם על הרכוש שלו, מבלי לחשוש שהרכוש יילקח ממנו. סעיף שלוש לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע כי: "אין פוגעים בקניינו של אדם". מכלל סעיף זה ישנה הגנה על הקניין: הן על  הקניין החומרי, הכולל כסף, רכוש וכדומה והן על הקניין הרוחני, הכולל בין היתר יצירות ספרות ואמנות, המצאות ועוד. כל אותם נכסים שהם יצירות של אדם (או חברה), גם אם אינם מוחשיים, ראויים להגנה כמו הקניין החומרי. זכות הקניין כוללת גם את זכותו של מעסיק לנהל את עסקיו כרצונו - הפרוגרטיבה הניהולית.

כל עורך דין דיני עבודה טוען כי כאשר מדובר בקניין חומרי אשר עובד יוצר במסגרת עבודתו אצל מעסיק מסוים, זכות הקניין שייכת למעביד. כאשר מדובר בקניין רוחני התמונה מורכבת יותר. קיימת, לדוגמא, הגבלת זמן על זכויות הקניין הרוחני. במקרים רבים, יצירות של אדם הופכות מכוח החוק לנחלת הכלל ואז ניתן להשתמש בהן באופן חופשי.

בנוסף, כאשר עובד יוצר, במסגרת עבודה אצל מעסיק, קניין שהוא רוחני, זכות הקניין שייכת בבסיסה למעסיק, אך גם לעובד ניתנות חלק מן הזכויות על הקניין הרוחני.

בתי הדין לעבודה עסקו באופן נרחב בחובת הנאמנות ויחסי האמון החלים בין הצדדים אשר מקיימים ביניהם חוזה עבודה. התשתית ליחסי עבודה הוגנים נעוצים בחובת תום הלב, חובת הנאמנות וחובת ההגינות.

מה הכוונה? למשל עובד שנחשף בעבודתו לסודות מסחריים ולרשימת הלקוחות של מעבידו - מידע זה שייך למעביד ולעובד אסור להשתמש במידע הסודי הזה כרצונו.

בתי הדין לעבודה הביאו מספר דוגמאות להתנהלות של עובדים אשר פוגעת בזכות ההגנה של מעביד על קניינו:

א.    סוד מסחרי - למשל, פסקי דין רבים קבעו כי רשימת הלקוחות של בית העסק היא סוד מסחרי, באם עסק מתחרה עלול להשתמש בה וגילוי אותה רשימה עשוי לחסוך זמן טרחה והוצאות. דבר זה תקף גם אם ניתן להשיג בקלות את אותה רשימת לקוחות. זאת משום שמידע שכזה , אשר נשמר בסוד על ידי בעליו, עשוי להעניק יתרון עסקי לבעל המידע על פני המתחרים. אם עובד משתמש ברשימת הלקוחות לא במסגרת  עבודתו, הוא מפר את זכות הקניין של המעביד על השייך לו.

ב.    הכשרה מיוחדת - במידה ומעביד משקיע משאבים כספיים ואחרים להכשרת העובד, בתמורה לכך שאותו עובד מתחייב לתקופת עבודה מסוימת אצל המעביד, הפרת ההתחייבות על ידי העובד פוגעת בזכות הקניין של המעביד.

ג.    תמורה מיוחדת עבור הגבלת עיסוק - לעתים עובד מקבל תמורה כספית גבוהה בעת  עבודתו אצל מעסיק מסוים, או תמורה מיוחדת בסיום העבודה, כאשר כנגד התמורה הוא מתחייב לא להתחרות במעביד. באם העובד מפר התחייבות זו הוא פוגע בזכות של מעבידו.

ד.    חובת תום הלב וחובת האמון- בכל מקרה של בחינת הפרת זכות הקניין, יש לתת את הדעת לתום הלב של העובד, כמו גם של המעסיק החדש. כיוון שקיימים בין עובד למעביד יחסי אמון, חובת האמון של עובד כלפי מעבידו דורשת ממנו נורמות התנהגות חמורות יותר, ביחס לחובת הקיום בתום לב.

פעמים רבות מעסיקים נוהגים להחתים עובדים, עם הקבלה לעבודה, על הסכם סודיות. פסיקת בתי הדין לעבודה קובעת שאין לתת תוקף לתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה, פרט לאחת מהנסיבות האמורות. אם כעובדים חתמתם על הסכם כזה, תוכלו להתייעץ עם עורך דין בתחום דיני עבודה ולברר באילו היבטים בדיוק הוא מגביל אתכם ובאילו לא.

על אף האמור, אם קיימת אחת מהנסיבות הנ"ל, היא מספקת כדי לחייב את בית הדין ליתן תוקף לתניות הגבלת עיסוק. הכרעת בתי הדין תיעשה לפי מכלול האינטרסים, העקרונות והנסיבות הפרטניות הנוגעות למקרה הנדון.

על בתי הדין לתת את הדעת על תפקידו של העובד המדובר, וככל שמדובר בעובד יותר בכיר, שמתוקף תפקידו נחשף לסודות חשובים יותר - אם תוכח פגיעה בקניין הרוחני של המעביד האשמה תחשב לחמורה יותר בעיני בית הדין.

להלן כמה עצות לצעדים שכדאי למעסיקים לנקוט על מנת להגן על קניינם:

א.    רצוי להגדיר כבר בחוזה מה בדיוק מהות תפקידו של העובד, ואם התפקיד כולל חשיפה לסודות מסחריים של העסק. כדאי לציין זאת באופן מפורש ולקבוע שנאסר על העובד להשתמש בסודות המסחריים שלא לצורכי העבודה אצל המעביד.

ב.    כדאי להגדיר בכתב רשימת נכסים מוחשיים וגם לא מוחשיים, השייכים למעביד ואליהם ככל הנראה ייחשף העובד החדש, ולציין כי הם קניינו של המעביד.

ג.    חשוב לקבוע מראש את תקופת הצינון הדרושה מתום העבודה, כאשר בתקופה זו אסור לעובד להתחרות במעבידו לשעבר.

ד.    רצוי אף לציין במפורש אם שכר העבודה של העובד כולל "תמורה מיוחדת" עבור אותן התחייבויות.

ה.    אם בסיום העבודה המעביד מתכוון לשלם לעובד סכומים נוספים על המגיע לעובד על פי חוק, כדאי להתנות את מתן התשלומים הללו בהתחייבות העובד לאי שימוש בקניין המעביד ולהגבלת עיסוק. אם ישנה התנייה כזו, לפי פסיקת בתי הדין, העובד יכול להסכים לתנאי המעביד, אך לעובד מותר גם לוותר על פיצויי הפיטורים הנוספים למגיע לו על פי חוק - ואז חופש העיסוק שלו אינו מוגבל. זאת כמובן פרט להגבלות שהן בגדר חובת תום הלב, חובת שמירת הסודיות וחובת האמון.

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. 1
555
סגור
הוסף תגובה

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 07/02/2024 07:10
2. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2>(0+5+31-31) 07/02/2024 07:10
3. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3+31-31-1=0+0+0+1 07/02/2024 07:10
4. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2<(0+5+31-31) 07/02/2024 07:10
5. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 2+31-31-1=0+0+0+1 07/02/2024 07:10
6. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR" AND 2*3*8=6*8 AND "kCCV"="kCCV 07/02/2024 07:09
7. 1
555
סגור
הוסף תגובה

tBFLvYuc 07/02/2024 07:09
8. 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:08
9. 1
-1 OR 3*2>(0+5+457-457)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:08
10. 1
-1 OR 3+457-457-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:08
11. 1
-1 OR 3*2<(0+5+457-457)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:08
12. 1
-1 OR 2+457-457-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:07
13. 1
d9bF7Uju
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:05
14. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:04
15. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:04
16. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:04
17. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:03
18. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:03
19. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:03
20. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:03
21. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:02
22. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:02
23. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:02
24. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:02
25. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:02
26. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:01
27. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:01
28. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:01
29. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:01
30. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:01
סגורסגור