x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

מהן זכויות עובדים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

תאריך: 29/05/2011 09:37

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

חוק שעות עבודה ומנוחה – עבודה בשבת

לפי דיני עבודה, חייב מעסיק לאפשר לעובדים מנוחה שבועית, בת 36 שעות רציפות, לכל הפחות. בנוסף, נקבע כי עבור העובד היהודי, תכלול מנוחה זו את יום השבת עבור העובד שאינו יהודי – את היום השישי, השבת, או הראשון של השבוע, בהתאם לאמונתו ורצונו.  

אולם, קיימים עסקים רבים הפועלים גם בימים אלו ומתופעלים על ידי עובדיהם. למרות שבחוק שעות עבודה ומנוחה קבוע כי אין להעביד עובד בשעות מנוחה, ניתן לעשות זאת באישור שר העבודה. כאשר מדובר במקרים בהם הפסקת העבודה תפגע בסיפוק צרכים ציבוריים, ברכוש, בגוף, או בהגנת המדינה – עשוי השר לאשר עבודה בשעות מנוחה.

עבודה בשבת - עובדים יהודים

 

לקביעת היום השביעי כיום מנוחה שתי מטרות עיקריות, מטרה דתית ומטרה סוציאלית. בהיבט הדתי, מטרתו של יום המנוחה לתת ציווי דתי ליום השבת ולנכסו כקניין לאומי של העם היהודי, בו לפי ההלכה לא נהוגה עבודה בשבת. בהיבט הסוציאלי מטרת הקביעה היא לאפשר לאדם לבלות בחיק חבריו ומשפחתו ולפנות זמן במסגרתו יוכל לעסוק בתחביביו ובפעילויות תרבות ופנאי שונות.

בין שתי המטרות הללו יש לאזן ולכן קיימת הצדקה לחרוג מקביעת השבת כיום מנוחה. כך לדוגמא, במקרים בהם העבודה היא בתחום הנופש, ההסעדה, כאשר מדובר בכנסים ואירועים שונים, בשירותי תחבורה ועוד. לפי הקבוע בחוק, יכול שר העבודה, כאמור, לאפשר עבודה בשבת במקרים שונים, בניהם גם צרכים בתחום חיי הרוח, תרבות הפנאי, האומנות וכיו"ב. זאת, בכדי לאפשר לציבור לבלות את יום השבת בהתאם לרצונו.

שכר עובדים בשבת

במקרים בהם מותר להעביד עובד בשבת, או בימי חג, שכרו לא יהיה זהה לשכרו בימי חול. עבור שעות העבודה היומיות המותרות שכרו של עובד יהיה 150% משכרו בימי חול. עבור שתי שעות נוספות ראשונות, יקבל עובד 125% משכר השבת שלו ועבור כל שעה נוספת 150% משכר השבת.

כך לדוגמא, עובד ששכרו בימי חול הוא 20 ₪ לשעה, יקבל עבור כל שעת עבודה בשבת 30 ₪, עבור שתי שעות נוספות ראשונות 37.5 ₪ ומהשעה הנוספת השלישית ואילך, שכרו יהיה 45 ₪. אם העובד השלים את מכסת שעות העבודה השבועית שקבועה בחוק ועובד בשבת שעות נוספות, השכר עבור השעות הללו יחושב לפי שכר שעות נוספות.

האם שעות לילה הן שעות מנוחה ומה שכרן?

נהוג לתגמל עובדים עבור שעות עבודה ליליות, אולם, נוהג זה אינו מעוגן בחוק ואין קביעה בתחום דיני עבודה, הנודעת להגדרתן של שעות לילה ושעות יום, או השכר שישולם לעובד עבור שעות לילה. שכר זה נתון למשא ומתן בין העובד, לבין מעסיקו, או לקביעה במסגרת הסכם קיבוצי וכדומה.

ליעוץ משפטי מעורך דין מוביל בנושא זכויות עובדים, לחץ כאן: סיוע משפטי


לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור