x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

לאילו תנאים סוציאליים זכאים עובדים בישראל?

תאריך: 29/05/2011 11:01

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

תנאים סוציאליים לעובד – דע את זכויותיך

בית עסק אשר מעסיק עובדים בשכר חודשי או מעסיק כל עובד באופן אחר וכאשר מתקיימים בינו לבין המועסק יחסי עובד מעביד, מחויב על פי החוק בהענקת תנאים סוציאליים לעובדים אשר מועסקים תחתיו. תנאים אלו כוללים בין השאר את הזכות לימי מחלה, צבירה ושימוש בימי חופשה, תשלום על ידי המעסיק של דמי הבראה אחת לשנה, כיסוי עלויות ביגוד ורכיבים נוספים.

דיני עבודה בישראל מעגנים את זכותו של העובד בקבלת תנאים סוציאליים על ידי המעסיק ואף הורחבו לאחרונה, וחוק הביטוח הפנסיוני נכנס לתוקף כך שכל שכיר במדינת ישראל יקבל על ידי המעסיק ביטוח פנסיוני אשר ישמש אותו בסיום עבודתו וביציאתו לגמלאות.

זכויות עובדים והתנאים לכל עובד, מוכתבים על ידי המעסיק בתחילת עבודתו של השכיר, כאשר התנאים אשר אינם מחויבים על פי חוק ניתנים כהטבה של המעסיק ומיועדים לתת לעובד תחושת ביטחון במקום עבודתו תוך דאגה לעתידו שלו ושל בני משפחתו. בכל מקרה יש לקיים את התנאים הנדרשים על פי חוק ואת כלל התנאים הסוציאליים מוטב לאגד בחוזה אשר יבטיח את יישומם במהלך תקופת ההעסקה.

במאמר זה נרחיב אודות התנאים הסוציאליים אשר אותם מחויב על פי החוק המעסיק לתת לעובד אשר מועסק תחתיו, ובלי קשר למעמדו, תקופת העסקתו (בחלק מהמקרים) או אף תפוקתו המקצועית והתחייבויותיו כלפי בית העסק.

דמי מחלה וימי מחלה

על פי חוק דמי מחלה, זכאי העובד עבור כל חודש בו עבד, ליום מחלה וחצי בתשלום, ועד לצבירה מקסימאלית של תשעים ימי מחלה. אופן התשלום עבור ימי מחלה מתנהל כדלהלן: עבור יום מחלה אחד, (יום המחלה הראשון) לא מחויב המעסיק בתשלום שכר. עובר היום השני והשלישי למחלתו, ישלם המעסיק לעובד 37.5 אחוז משכרו הרגיל. החל מיום המחלה הרביעי ואילך (ועד לתשעים ימי מחלה), ישולם לעובד עבור 75 אחוז משכרו הרגיל.

לצורך העניין וההשוואה, זכויותיהם של עובדי מדינה בעניין ימי מחלה שונות לחלוטין, כאשר ימי המחלה של עובד מדינה משולמים החל מהיום הראשון, בשווי של משכורתו המלאה וללא הגבלת ימי מחלה מצטברים.

החוק מאגד היעדרות לימי מחלה עובר עניינים אשר אינם קשורים ישירות במחלתו של העובד, ובגינם ישולם לו כדמי מחלה, כדוגמת היעדרות בעקבות מחלתו של ילדו, מחלת הוריו, בן זוגו, ובמקרים הקשורים ללידה, טיפולי הפריה ועוד.

תנאים סוציאליים לעובדים – ימי חופשה

חוק חופשה שנתית מקנה את זכאותו של העובד ביציאה לימי חופשה במהלך עבודתו. חוק זה אינו ניתן לביטול או שינוי (לרעה) גם על ידי חוזה אשר נערך בין העובד למעביד, היות והנו חוק "מגן". החוק אף מציין כי את החופשה ינצל העובד ברציפות במלואה, אך בהסכמתו של המעסיק והמועסק, יוכל המועסק לחלק את ימי חופשתו על פני השנה, ובלבד כי חופשה אחת מתוך החלוקה תהיה לפחות בת שבעה ימים. חישוב ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד על פי החוק נגזרות מהוותק של עבודתו אצל המעסיק:

מספר שנות עבודה           מספר ימי החופשה לזכות העובד

          1-4                                                14
            5                                                  16
            6                                                  18
            7                                                  21
            8                                                  22
            9                                                  23
            10                                                24           
            11                                                25
            12                                                26
            13                                                27
14 שנות וותק ומעלה                                 28

יש לציין כי במידה ויום העבודה קצר מיום עבודה שגרתי, לדוגמא אם יום עבודה הוא בן חמש שעות (לעומת שמונה שעות כמקובל), זכאותו של העובד ליום חופשה היא כיום העבודה במקום (יום חופשה אחד = 5 שעות בתשלום).

תשלום דמי הבראה

מעסיק מחויב בתשלום דמי הבראה לעובד, אשר לכאורה אמורים לשמש אותו בעת שהייתו בחופשה ולמטרות נופש, ולסייע במימון החופשה השנתית שלו ושל משפחתו. כמו בצבירת ימי החופשה, כך גם בתשלום דמי ההבראה, חישוב מספר ימי ההבראה להן זכאי העובד פעול הנה נגזרת של שנות העסקתו.

על מנת לביות זכאי לקבלת דמי ההבראה על ידי המעסיק, יהיה על העובד להשלים שנת עבודה אחת לפחות ובמלואה. החל מהראשון ליולי בשנת 2003, עלותו של יום הבראה אחד תהיה סכום אשר לא ירד מ 306 שקלים ליום.

דמי ההבראה מחושבים על פי תעריך אחיד ליום הבראה, ומשולמים על פי שנות הוותק, כמפורט בטבלה הבאה:

מספר שנות וותק        מספר ימי ההבראה      סכום התוספת לשכר (ברוטו)

1                                              5                         1530 שקלים
2-3                                          6                         1836 שקלים
4-10                                        7                         2142 שקלים
11-15                                      8                         2448 שקלים
16-19                                      9                         2754 שקלים

ראוי לציין כי מבחינת תנאים סוציאליים לעובדים המחוייבים על פי חוק - קבלת דמי הבראה אינה מחייבת את העובד ביציאה לחופשה בפועל ולא מוטלת עליו מחויבות כל שהיא בהוכחה כי אכן ניצל את כספי ההבראה המגיעים לו למטרות נופש עבורו או עבור בני משפחתו.

למידע נוסף על זכויות עובדים בישראל, לחץ כאן: דיני עבודה

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. הסבר מעולה
חשוב לכל עובד לדעת ,מידע שימושי מאוד
סגור
הוסף תגובה

יעל 06/10/2014 17:07
2. חישוב דמי הבראה
ברצוני לברר האם קיימת איזו התניה לחישוב שכר דמי הבראה. האם זה קשור לסוג משרה? האם משרה שעתית (6.5 שעות ביום) מחושבים כמו משרה מלאה ברצוני לציין שאני עובדת 6 שנים בחברה ושולמו לי 1800 ברוטו
סגור
הוסף תגובה

שושי הינדי 05/12/2012 13:40
סגורסגור