x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

חופשת לידה - זכויות עובדים ומידע

תאריך: 29/05/2011 10:26

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

עובדת ובהריון? דעי את זכויותייך!

אשה בהריון העובדת כשכירה וזה עתה ילדה זכאית לקבלת חופשת לידה בתשלום, בכפוף לחוקי ביטוח לאומי. במידה והיולדת שכירה או עצמאית ושילמה דמי ביטוח לאומי היא תהיה זכאית לקבלת דמי לידה וכאמור, חופשת לידה על פי דיני עבודה והקבוע בזכויות עובדים.

זכויות עובדים במהלך תקופת ההיריון

כשם שלעובדת יש זכויות במהלך חופשת לידה כך גם בזמן הריונה. החל מהחודש החמישי להריונה חלה החובה על העובדת להודיע על כך למעבידה ומאותו הרגע אין להעבידה שעות נוספות הן שבתות והן בלילות, אלא אם כן העובדת הסכימה על כך בכתב בצירוף אישור מרופא.

העובדת רשאית לצבור עד 40 שעות היעדרות במהלך הריונה ובמקרה של הפלה, זכאית העובדת להיעדרות בת 6 שבועות בצירוף אישור מרופא. כמו כן, במקרה של שמירת היריון, זכאית לקבל משכורת מלאה מביטוח לאומי.

זכאות לדמי לידה

במהלך חופשת לידה, על פי דיני עבודה ובתוכם זכויות עובדים, זכאית היולדת, שכירה או עצמאית, גם אם לא תושבת הארץ לדמי לידה מהביטוח הלאומי בתנאי ששילמה דמי ביטוח. למרות זאת, מוטלת החובה על מעסיקה להמשיך בהפקדות לגמל, פנסיה וקרן ההשתלמות. חל איסור מוחלט על המעביד להעסיק עובדת או לפטרה במהלך חופשת הלידה ושלושת החודשים לאחריה.

במידה ואכן מעוניין בפיטוריה, חלה עליו החובה להודיע ליולדת חודש לפני בנוסף לשלושת החודשים בהם אסור לו לפטרה. כך או כך חייב המעביד להמשיך ולשלם לה עבור חופשת הלידה וימי ההודעה המוקדמת וכמובן פיצויי פיטורין.

באופן כללי, יולדת נמצאת בחופשת לידה 14 שבועות, עם אפשרות להקדמת החופשה 6 שבועות לפני יום הלידה המשוער, בתנאי שב14 החודשים לפני כן שולמו בעבורה דמי ביטוח בני 10-15 חודשים מתוך 22 החודשים לפני הלידה. גם במקרה של פטירת הוולד זכאית היולדת לחופשת לידה מלאה.

בתקופה האחרונה גם נוסף לנושא זכויות עובדים חופשת לידה לגבר, גבר זכאי לקבל את ששת השבועות האחרונים של החופשה, בתנאי שאשתו חזרה לעבוד. כך הנטל מתחלק בין שני ההורים והגבר נהנה מזכויותיו, על פי דיני עבודה, על אף ששוהה בחופשה במקום אשתו.

הארכת חופשת לידה

אחת הזכויות ליולדת במהלך חופשת לידה, הינה הארכת החופשה. במידה והיולדת ילדה יותר מילד אחד היא זכאית להאריך חופשתה ולקבל דמי לידה עד 17 שבועות. כמו כן, במקרה של אשפוז הילד בתקופת לידה בת 14 יום, זכאית להאריך חופשתה עד 16 שבועות. גם במקרה של מחלה או אשפוז בתקופת חופשת הלידה עד 14 יום, זכאית היולדת לקבל חופשת מחלה ולהאריך את חופשת לידתה עד 16 שבועות.

קצבת לידה

כשם  שהיולדת זכאית לקבלת דמי לידה במהלך חופשת לידה, ישנה גם זכאות לקצבת לידה במידה והיולדת ילדה יותר משלושה ילדים בלידה אחת. הקצבה משולמת לאחר חודש בנוסף למענק הלידה. תשלום הקצבה הינו על פי מספר הילדים החיים לאחר חודש מיום הלידה.

שיעור הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים. במקרה של שלושה ילדים, השיעור עומד על 50% מהשכר הממוצע, ארבעה ילדים השיעור הינו 75% ועבור חמישה ילדים או יותר, השיעור הינו 100%. קצבת ילדים מוענקת על ידי ביטוח לאומי, ולא המעביד, לתושבי ישראל הנוכחים בארץ בעלי ילדים מתחת לגיל 18.

כאמור, חשוב לדעת מה הם זכויות עובדים במקרה של הריון ולידה עוד בתקופת ההיריון על מנת לקבל את כל מה שמגיע לך כיולדת ולמשפחתך. חופשת לידה הינה זכות המגיעה לכל יולדת ואף לבעלה, אם הם בוחרים בכך, על העובדים לדרוש את זכויותיהם ועל המעסיקים להעניק אותם.

למידע נוסף על זכויות עובדים בישראל, לחץ כאן: דיני עבודה 

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. 1
555
סגור
הוסף תגובה

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 07/02/2024 08:21
2. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2>(0+5+625-625) 07/02/2024 08:21
3. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2<(0+5+625-625) 07/02/2024 08:21
4. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 2+625-625-1=0+0+0+1 07/02/2024 08:21
5. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3+625-625-1=0+0+0+1 07/02/2024 08:21
6. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR" AND 2*3*8=6*8 AND "p7qE"="p7qE 07/02/2024 08:21
7. 1
555
סגור
הוסף תגובה

AcmfqDzD 07/02/2024 08:21
8. 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:19
9. 1
-1 OR 3*2>(0+5+350-350)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:19
10. 1
-1 OR 3*2<(0+5+350-350)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:19
11. 1
-1 OR 2+350-350-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:19
12. 1
-1 OR 3+350-350-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:19
13. 1
VKH4SejE
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:19
14. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:19
15. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:18
16. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:18
17. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:18
18. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:18
19. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:18
20. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:18
21. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:17
22. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:17
23. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:17
24. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:17
25. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:17
26. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:17
27. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:16
28. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:16
סגורסגור