x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

מידע למעסיקים - אישורים, תנאי מחיה, ביטוח ועוד

תאריך: 29/05/2011 10:50

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991

העסקת עובדים זרים דורשת מהמעסיק לבדוק היטב מה זכויותיהם ומה חובותיו, שכן החוק במדינת ישראל מבדיל בין זכויות עובדים שהם תושבי ישראל וחובותיו של מעסיקם, לבין זכויותיהם של אלו שאינם תושבי הארץ והחובות שחלות על מעסיקיהם.

בדומה למרבית המדינות המערביות, גם שוק העבודה הישראלי מורכב בין השאר מכח עבודה זר. העסקת עובדים שאינם תושבי הארץ שכיחה במיוחד בתחום הבנייה, החקלאות והסיעוד. דיני עבודה, בכל הנוגע לנושאים כמו הלנת שכר, או פיטורין, מגנים על עובדים זרים בדיוק כפי שהם מגנים על זכויותיהם של תושבי הארץ. אך לצד חוקים אלו, ישנם חוקים נוספים שכל מעסיק חייב להכיר והם נוגעים לתנאי עבודתו של עובד זר, האישורים הדרושים להעסקתו ועוד.

שכר הוגן ותנאי מחייה נאותים

כאמור, על מנת להגן על זכויות עובדים זרים בישראל, קבע בית הדין מספר חוקים הנותנים מענה לצרכיהם הייחודיים:

על המעסיק לרכוש עבור העובד ביטוח בריאות פרטי המכיל את כל הכיסויים שנקבעו על ידי שר הבריאות, בניהם כיסוי למקרים של מחלה, או תאונת עבודה. ביטוח בריאות זה נדרש להם משום שחוק ביטוח בריאות ממלכתי מתייחס אך ורק לתושבי מדינת ישראל ואינו נותן כיסוי לעובדים המתגוררים בארץ, אך רשומים כתושבי מדינה זרה.

יצוין כי המעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד שליש מעלות הביטוח החודשית, או לחלופין, מחצית מעלותו – כאשר מדובר בעובד בענף הסיעודי והוא מועסק על ידי יחיד. כל ניכוי משכרו של העובד יצוין בחוזה שנחתם עימו.

כמו כן, מחובתו של המעסיק לספק לעובד תנאי מחייה נאותים במדינת ישראל, החוק מגדיר תנאי מחייה נאותים מהם. גם את עלויות המחייה, ניתן לנכות מהשכר, עד לתקרה הקבועה בחוק. כלומר, החוק מגדיר את סכום הכסף המרבי שניתן לנכות, בכדי למנוע ניצול של מעמדם ותמימותם של העובדים.

יצוין כי הוצאות המגורים והמחייה, אינן מחושבות על פי סכום הכסף שהוציא עבורן המעסיק, אלא בהתאם לשוויין בשוק. כלומר, אם בחר המעסיק לשכור יחידת דיור ששווייה נמוך מהמחיר בו שכר אותה, לא יוכל לנכות משכרו של העובד את דמי השכירות ששילם עבורה, אלא רק את סכום הכסף שמתאים לשווייה בשוק.

כל התנאים הללו ותנאים נוספים המהווים חלק מחוזה עבודה תקני, יפורטו במסגרת החוזה שיחתם בין המעסיק לעובד. חוזה זה, ינוסח בשפה שמכיר ומבין העובד.

אישור העסקת עובדים זרים

כמו כן, העסקת עובדים שאינם תושבי ישראל דורשת אישור מטעם שירותי התעסוקה ומשרד הפנים. העסקה בהיעדר אישורים מתאימים חושפת את המעסיקים לקנסות כבדים והיא מנוגדת לחוק. הסיבה העיקרית לצורך באישורים, היא שכניסתם של עובדים זרים למדינת ישראל תיעשה בצורה מבוקרת ולא תגרום לעלייה משמעותית בשיעור האבטלה, בקרב תושבי הארץ.

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. 1
555
סגור
הוסף תגובה

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 07/02/2024 08:16
2. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2>(0+5+336-336) 07/02/2024 08:15
3. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2<(0+5+336-336) 07/02/2024 08:15
4. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 2+336-336-1=0+0+0+1 07/02/2024 08:15
5. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3+336-336-1=0+0+0+1 07/02/2024 08:15
6. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR" AND 2*3*8=6*8 AND "aBNM"="aBNM 07/02/2024 08:15
7. 1
555
סגור
הוסף תגובה

biZWtmkF 07/02/2024 08:15
8. 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:14
9. 1
-1 OR 3*2>(0+5+411-411)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:14
10. 1
-1 OR 3*2<(0+5+411-411)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:14
11. 1
-1 OR 2+411-411-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:14
12. 1
-1 OR 3+411-411-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:14
13. 1
EQlavz5j
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:13
14. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:13
15. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:13
16. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:13
17. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:13
18. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:13
19. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:13
20. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
21. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
22. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
23. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
24. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
25. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
26. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
27. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
28. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 08:12
סגורסגור