x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

הטרדה מינית בעבודה - החוק למניעת הטרדה מינית

תאריך: 29/05/2011 10:13

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

הטרדה מינית בעבודה - כל מה שחשוב לדעת

הטרדה מינית עלולה להיות חוויה משפילה ומבזה, עבור נשים וגברים כאחד. כאשר זו מתרחשת במקומות עבודה, מלבד אותה השפלה, נגרמת גם פגיעה בחירותו של אדם ופרנסתו. לעיתים הטרדה מינית בעבודה תגרום לאי נוחות, פגיעה בדימוי העצמי, כעס וחוסר אונים. לעיתים להרעה בתנאי העבודה ובחלק מין המקרים, תגרום אף לעזיבת מקום העבודה.

החוק למניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה, נועד להגן על כבוד האדם, חירותו ופרטיותו. על פי החוק, הטרדה מינית הנה עבירה פלילית ועוולה אזרחית, כלומר – אכיפתה נעשית בשני המישורים.

החוק למניעת הטרדות מיניות – צורות התנהגות אסורות

החוק אינו פוסח על מקרים בהם הצד המטריד והצד המוטרד, הנם שני עובדים, שאיש מהם אינו ממונה על רעהו. הוא גם אינו אוסר על מחוות חיזור שנעשות בהסכמת שני הצדדים. חלק מהאחריות, מוטלת לפתחו של הצד ה"מוטרד", כלומר, עליו להביע את התנגדותו באופן שאינו משתמע לשתי פנים.

אולם, לא תמיד יש חובה לבטא התנגדות והחוק מכיר במקרים בהם קיים קושי לעשות זאת. כך לדוגמא, כאשר מדובר בסחיטה לביצוע מעשים בעלי אופי מיני, או כאשר מדובר בהתייחסות משפילה על רקע המין, או הנטייה המינית. הסרת האחריות במקרים אלו, נובעת מהבנת החשש של הקורבן, לאבד את מקום עבודתו ופרנסתו.

הטרדה מינית בעבודה – התנכלות

תחום נוסף אליו מתייחס החוק למניעת הטרדה מינית, הוא מקרים של התנכלות לאחר הטרדה מינית, או תלונה על הטרדה מינית. לדוגמא: כאשר נפגעים תנאי העבודה, נמנע קידום, או העובד\ת מפוטר\ת על רקע תלונה בגין הטרדה מינית, או סיוע לעמית\ה שהתלונן\ה, מדובר בעבירה חמורה.

מה מגודר כמסגרת יחסי עבודה?

החוק למניעת הטרדות מיניות והתנכלויות במסגרת יחסי עבודה, תקף במקרים הבאים:

מה עושים במקרה של הטרדה מינית בעבודה?

בפני עובדים שנפגעו עקב הטרדה מינית, ו\או התנכלות במסגרת העבודה, עומדות אפשרויות שונות. האפשרות הראשונה, היא טיפול באחריות המעביד. ניתן לפנות אל המעביד, לתאר בפניו את פרטי המקרה ולהשאיר את הדברים לטיפולו. אולם, פניה כזו, אינה מונעת מכם לנקוט בדרכים אחרות, אם לא תהיו שבעי רצון מאופן טיפולו בנושא.

אפשרות נוספת היא הליך פלילי, עובד שנפגע מהטרדה מינית, ו\או התנכלות, יוכל להגיש תלונה במשטרה, תלונתו תיחקר ובמידה ותמצא כמוצדקת – יועבר הטיפול בנושא לפרקליטות. האפשרות השלישית היא הליך אזרחי, עליו חל חוק התיישנות של 3 שנים. את התביעה האזרחית ניתן להגיש כנגד הגורם המטריד, ו\או המתנכל וכן, כנגד המעביד, לו אחריות שילוחית על מעשים המתרחשים במקום העבודה.

לקבלת ייעוץ אישי חייג/י עכשיו: 072-334-2000

ליחצו כאן להוספת תגובה
1. 1
555
סגור
הוסף תגובה

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 07/02/2024 07:51
2. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2<(0+5+305-305) 07/02/2024 07:51
3. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3*2>(0+5+305-305) 07/02/2024 07:51
4. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 3+305-305-1=0+0+0+1 07/02/2024 07:51
5. 1
555
סגור
הוסף תגובה

-1 OR 2+305-305-1=0+0+0+1 07/02/2024 07:51
6. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR" AND 2*3*8=6*8 AND "7CkW"="7CkW 07/02/2024 07:51
7. 1
555
סגור
הוסף תגובה

RCckBYBH 07/02/2024 07:51
8. 1
@@JgbeV
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:51
9. 1
-1 OR 3*2>(0+5+729-729)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:51
10. 1
1'"
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:51
11. 1
-1 OR 3*2<(0+5+729-729)
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:51
12. 1
-1 OR 3+729-729-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:51
13. 1
-1 OR 2+729-729-1=0+0+0+1
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:51
14. 1
8JHDoNyj
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:51
15. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:50
16. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:50
17. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:50
18. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:50
19. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:50
20. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:50
21. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:50
22. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:49
23. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:49
24. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:49
25. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:49
26. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:49
27. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:49
28. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:49
29. 1
555
סגור
הוסף תגובה

fnfOzvSR 07/02/2024 07:49
30. swdmolepwb
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
סגור
הוסף תגובה

qqpgoujkpz 13/11/2020 12:58
31. אי דיווח על הטרדות מיניות
דווח למנהל חטיבה על הטרדה מינית - המנהל הרתיע את העובדת מלדווח ובנוסף לא העביר את הדיווח לאחראית על הטרדות המיניות. האם זו עבירה פלילית? החוק לא מחדד את הנושא הנ"ל ואם כן זה לא ברור מכוון שחובת הדיווח היא על קטין ועל חסר ישע . האם מוטרדת מינית במקום העבודה נקראת חסרת ישע על פי חוק?
סגור
הוסף תגובה

לילך 22/10/2012 09:13
סגורסגור